HẠT NHỰA TÁI SINH, TÁI CHẾ

thông tin liên hệ
Trần Thanh Quý
Giám đốc
0938 774 840 - (08) 3767 0248

Hạt nhựa HDPE

HDPE Đen
HDPE Đen
HDPE Đỏ
HDPE Đỏ
HDPE Đỏ Cờ
HDPE Đỏ Cờ
HDPE Vàng
HDPE Vàng
HDPE Xanh Dương
HDPE Xanh Dương
HDPE Xanh Lá
HDPE Xanh Lá