HẠT NHỰA TÁI SINH, TÁI CHẾ

thông tin liên hệ
Trần Thanh Quý
Giám đốc
0938 774 840 - (08) 3767 0248

Hạt nhựa PS, HIPS, ABS, PVC, PET,....

ABS Đen Bóng
ABS Đen Bóng
ABS Trắng Sữa
ABS Trắng Sữa
HIPS Đen
HIPS Đen
HIPS Trắng Sữa
HIPS Trắng Sữa