HẠT NHỰA TÁI SINH, TÁI CHẾ

thông tin liên hệ
Trần Thanh Quý
Giám đốc
0938 774 840 - (08) 3767 0248

Hạt nhựa LDPE

LDPE Sữa
LDPE Sữa
LDPE Trắng Trong
LDPE Trắng Trong
LDPE Xám
LDPE Xám
LDPE Xám Xủi
LDPE Xám Xủi